สถานะงานของ : อำเภอบ้านแพง

บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ
9-7-60


พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพง ปทุมาราม 08 1072 6554
พระครูสังฆรักษ์สิรภพ ฐิตสีโล เลข.จอ.ธาตุพนม หัวดอน -