สถานะงานของ : อำเภอวังยาง

บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ
2-5-60


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอนาแก ศรีสะอาด 08 4391 3909
พระมหาดำรง วรเสโน เลข.จอ.วังยาง วังโน 08 7952 3872