สถานะงานของ : อำเภอนาแก

บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ
2-5-60


พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก ธาตุศรีคุณ 08 6235 1999
พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ เลข.จอ.นาแก ธาตุศรีคุณ 08 6760 3258