สถานะงานของ : อำเภอธาตุพนม

บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ
5-7-60


พระครูสุวิมลธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม หัวบึงทุ่ง 08 1055 8692
พระมหาเอกพล ญาณธีโร เลข.จอ.ธาตุพนม พระธาตุพนม 08 7230 9869