สถานะงานของ : อำเภอเมือง

บัญชีประชุมเจ้าอาวาส
2-5-60


พระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง กกต้อง 0 4251 2763
พระครูสารธรรมวิจิตร เลข.จอ.เมือง กกต้อง 08 1263 6533