สถานะงานของ : อำเภอเรณูนคร

บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/60
20-4-60


พระครูธรรมวงศ์วินิต เจ้าคณะอำเภอเรณูนคร ปัจฉิมาวาส 09 0110 0499
พระปลัดสุภรณ์ อคฺคธมฺโม เลข.จอ.เรณูนคร นายอน้อย 08 6228 1187