สถานะงานของ : อำเภอธาตุพนม

บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/60
20-4-60


พระครูสุวิมลธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม หัวบึงทุ่ง 08 1055 8692
พระมหาเอกพล ญาณธีโร เลข.จอ.ธาตุพนม พระธาตุพนม 08 7230 9869