สถานะงานของ : อำเภอเมือง

บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/60
2-4-2560


พระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง กกต้อง 0 4251 2763
พระครูสารธรรมวิจิตร เลข.จอ.เมือง กกต้อง 08 1263 6533