บัญชีประชุมเจ้าคณะอำเภอ
 อำเภอเมือง 2-5-60
 อำเภอธาตุพนม 5-7-60
 อำเภอท่าอุเทน 5-6-60
 อำเภอนาแก 2-5-60
 อำเภอวังยาง 2-5-60
 อำเภอศรีสงคราม 2-5-60
 อำเภอบ้านแพง 9-7-60
 อำเภอปลาปาก 5-7-60
 อำเภอเรณูนคร 9-7-60
 อำเภอนาหว้า 5-7-60
 อำเภอโพนสวรรค์ 5-7-60
 อำเภอนาทม 3-5-60
กำหนดส่ง : 1 มิถุนายน 2560
รายละเอียด : ประชุมครั้งที่ 1/60 18 กรกฎาคม 60
แก้ไขล่าสุด : 2017-04-02 13:14:19