บัญชีสำรวจพระภิกษุ 1/60
 อำเภอเมือง 2-4-2560
 อำเภอธาตุพนม 20-4-60
 อำเภอท่าอุเทน 20-4-60
 อำเภอนาแก 2-5-60
 อำเภอวังยาง 20-4-60
 อำเภอศรีสงคราม 2-5-60
 อำเภอบ้านแพง 4-5-60
 อำเภอปลาปาก 3-5-60
 อำเภอเรณูนคร 20-4-60
 อำเภอนาหว้า 4-5-60
 อำเภอโพนสวรรค์ 20-4-60
 อำเภอนาทม 20-4-60
กำหนดส่ง : 1 เมษายน 2560
รายละเอียด : ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
แก้ไขล่าสุด : 2017-04-02 13:08:30