บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 3 | บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์ | การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ SNS v.3.2 Build 155
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 3
อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
อำเภอเมือง 3/11/60
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน 3/11/60
อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
อำเภอศรีสงคราม 3/11/60
อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
อำเภอเรณูนคร 31/10/60
อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
อำเภอนาทม 31/10/60
การเสนอขอพระอุปัชฌาย์
อำเภอเมือง 2 รูป
อำเภอธาตุพนม 1 รูป
อำเภอท่าอุเทน -
อำเภอนาแก -
อำเภอวังยาง -
อำเภอศรีสงคราม -
อำเภอบ้านแพง -
อำเภอปลาปาก -
อำเภอเรณูนคร -
อำเภอนาหว้า 1 รูป
อำเภอโพนสวรรค์ -
อำเภอนาทม -
ส่ง : 1 ธันวาคม 2560
Detail : บัญชีสำรวจพระภิกษุ-สามเณร ครั้งที่ 3
ล่าสุด : 2017-11-02 22:04:47
ส่ง : 15 ตุลาคม 2560
Detail : บัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
ล่าสุด : 2017-10-27 11:04:28
ส่ง : 15 ตุลาคม 2560
Detail : การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
ล่าสุด : 2017-07-29 11:16:26
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
62119