บัญชีสำรวจ งวด ๓ | บัญชีประชุม จอ.2 | ส่งบัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์ SNS v.3.2 Build 155
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
บัญชีสำรวจ งวด ๓
อำเภอเมือง 2-12-2559
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
อำเภอท่าอุเทน 3-12-2559
อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
อำเภอวังยาง 8-11-59
อำเภอศรีสงคราม 2-12-2559
อำเภอบ้านแพง 2-12-2559
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
อำเภอนาหว้า 3-12-2559
อำเภอโพนสวรรค์ 3-12-2559
อำเภอนาทม 2-12-2559
บัญชีประชุม จอ.2
อำเภอเมือง 2-12-2559
อำเภอธาตุพนม 1-12-2559
อำเภอท่าอุเทน 3-12-2559
อำเภอนาแก 2-12-2559
อำเภอวังยาง 8-11-59
อำเภอศรีสงคราม 2-12-2559
อำเภอบ้านแพง 2-12-2559
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอเรณูนคร 2-12-2559
อำเภอนาหว้า 3-12-2559
อำเภอโพนสวรรค์ 3-12-2559
อำเภอนาทม 2-12-2559
ส่งบัญชีข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์
อำเภอเมือง 2-12-2559
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอท่าอุเทน 2-12-2559
อำเภอนาแก 2-12-2559
อำเภอวังยาง ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอศรีสงคราม 2-12-2559
อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอเรณูนคร 2-12-2559
อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอนาทม 2-12-2559
ส่ง : 1 ธันวาคม 2559
Detail : ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร งวดที่ 3
ล่าสุด : 2016-11-01 19:54:16
ส่ง : 15 พฤศจิกายน 2559
Detail : บัญชีประชุม จอ. ตามมติ ครั้งที่ 2
ล่าสุด : 2016-11-01 19:49:18
ส่ง : 15 ตุลาคม 2559
Detail : ส่งบัญชีข้อมูลวัด - ที่พักสงฆ์
ล่าสุด : 2016-11-01 19:47:17
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
36579