บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ | บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2/59 | บัญชีประชุม จอ.ฯ ครั้งที่ 1 SNS v.3.2 Build 155
เว็บไซต์แสดงสถานะการส่งงาน SongNKP Send v.4.0 Build 15  

หน้าแรก
บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์
อำเภอเมือง 17-8-59
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอท่าอุเทน 28-7-2559
อำเภอนาแก ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอวังยาง 17-8-59
อำเภอศรีสงคราม 17-8-59
อำเภอบ้านแพง 17-8-59
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอเรณูนคร 17-8-59
อำเภอนาหว้า 17-8-59
อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอนาทม 17-8-59
บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 2/59
อำเภอเมือง 15-8-59
อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอท่าอุเทน 28-7-2559
อำเภอนาแก *-*
อำเภอวังยาง 28-7-2559
อำเภอศรีสงคราม 15-8-59
อำเภอบ้านแพง *-*
อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่งนะครับ
อำเภอเรณูนคร 15-8-59
อำเภอนาหว้า *-*
อำเภอโพนสวรรค์ 15-8-59
อำเภอนาทม 15-5-59
บัญชีประชุม จอ.ฯ ครั้งที่ 1
อำเภอเมือง 31-5-59
อำเภอธาตุพนม -*-
อำเภอท่าอุเทน *-*
อำเภอนาแก 31-5-59
อำเภอวังยาง 31-5-59
อำเภอศรีสงคราม *-*
อำเภอบ้านแพง *-*
อำเภอปลาปาก รีบๆนะครับ
อำเภอเรณูนคร 31-5-59
อำเภอนาหว้า *-*
อำเภอโพนสวรรค์ *-*
อำเภอนาทม *-*
ส่ง : 10 สิงหาคม 2559
Detail : บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์
ล่าสุด : 2016-07-28 09:53:52
ส่ง : 1 สิงหาคม 2559
Detail : บัญชีสำรวจพระภิกษุฯ ครั้งที่ 1/59
ล่าสุด : 2016-07-28 09:50:26
ส่ง :
Detail : ตามมติมหาเถรสมาคม
ล่าสุด : 2016-05-28 09:43:59
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ติดต่อ โทร. 042 525 026  แฟกซ์  042 525 026   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  โทร. 08 6459 8797
เจ้าหน้าที่สำนักงาน  โทร. 08 2843 3340 ,  08 7230 8969  อีเมล์ songnkp@hotmail.com ,  snkp55@gmail.com
Webmaster : พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
33477